•  Kancelaria prowadzi rozliczenia z klientami, którego stawki uzależnione są od zakresu przedmiotowego sprawy i stopnia jej trudności.
  • Konsultacje jednostkowe rozliczane są zgodnie ze stawką godzinową.
  • Konsultacje złożone w zależności od zleconego problemu rozliczamy stawką godzinową, ryczałtową lub mieszaną ryczałtowo – godzinową.
  • Istnieje również możliwość rozłożenia należności z tytułu świadczonej pomocy prawnej z tytułu zastępstwa procesowego na raty przy czym pierwsza rata płatna jest w momencie podpisania umowy o zastępstwo prawne.
  • Z przedsiębiorcami istnieje możliwość podpisania umowy zlecenia o stałą obsługę prawną, która gwarantuje stałą kwotę odpłatności w miesięcznym okresie rozliczeniowym i pierwszeństwo w udzielaniu pomocy prawnej.
  • Kancelaria nie świadczy pomocy prawnej nieodpłatnej oraz nie kredytuje spraw zlecanych przez klientów w oparciu o wynagrodzenie będące wynikiem sprawy.


KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH
MACIEJ POHL
MARTA KOZŁOWSKA
ul. Staromiejska 29
84-300 LĘBORK
tel. / fax (59) 8623 - 130
lub 519 183 432
godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
9.00 - 17.00