Kancelaria oferuje szeroki zakres usług w szczególności:

  • Kompleksową obsługę przedsiębiorców m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego;
  • Obsługę prawną spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych;
  • Zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, organami administracji publicznej i samorządowej;
  • Dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego z wykorzystaniem prawnych metod windykacji zobowiązań wraz z postępowaniem egzekucyjnym;
  • Przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów o znaczeniu prawnym;
  • Opracowywanie opinii prawnych;
  • Przygotowywanie pism procesowych (pozew, zażalenie, apelacja, kasacja itp.);
  • Prowadzenie negocjacji, mediacji, pośredniczenie w nawiązaniu kontaktów gospodarczych;

KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH
MACIEJ POHL
MARTA KOZŁOWSKA
ul. Staromiejska 29
84-300 LĘBORK
tel. / fax (59) 8623 - 130
lub 519 183 432
godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
9.00 - 17.00