Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Współadministratorami danych osobowych są:
 2. Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Pohl z siedzibą: ul. Staromiejska 29, 84-300 Lębork. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Staromiejska 29, 84-300 Lębork lub drogą e-mailową pod adresem: pohl@kancelariepk.pl.
 3. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Kozłowska (dalej: „ADMINISTRATOR”), Staromiejska 29, 84-300 Lębork. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Staromiejska 29, 84-300 Lębork lub drogą
  e-mailową pod adresem: m.kozlowska@kancelariepk.pl
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu ze Współadministratorami, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Współadministratorzy będą przekazywać dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych, w szczególności do cyber_Folks S.A.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Wspóladministratorów można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt ze Współadministratorami.
 12. Współadministratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 13. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych w osobie Justyny Sikorskiej, tel.: 601 375 416, e-mail: iodo@rt-net.pl

KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH
MACIEJ POHL
MARTA KOZŁOWSKA
ul. Staromiejska 29
84-300 LĘBORK
tel. / fax (59) 8623 - 130
lub 519 183 432
godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
9.00 - 17.00