Radca Prawny nr KO/695

  • Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji – Kierunek Prawo, który ukończyła 19 maja 2008 roku z tytułem zawodowym magistra prawa, broniąc pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego pod kierunkiem Dra Zbigniewa Szczurka o tytule „Środki zaskarżenia jako realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym’’.
  • W latach 2010 – 2012 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie pod patronatem Radcy Prawnego Macieja Pohl.
  • Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie Uchwałą 34/VIII/13 z dnia 21 maja 2013 roku, a następnie po złożeniu ślubowania dnia 5 lipca 2013 roku uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.
  • W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim Wydziale Prawa i Administracji „Prawo własności intelektualnej i prawa nowych technologii”.
  • Członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Koszalinie na lata 2020-2024.
  • Delegat na Krajowy Zjazd Radców Prawnych z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie na lata 2020-2024.
  • Członek Krajowej Rady Radców Prawnych na lata 2020-2024.
  • Członek Komisji Promocji Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych na lata 2020-2024.
  • Znajomość języka angielskiego.


KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH
MACIEJ POHL
MARTA KOZŁOWSKA
ul. Staromiejska 29
84-300 LĘBORK
tel. / fax (59) 8623 - 130
lub 519 183 432
godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
9.00 - 17.00