• referent do spraw administracyjno – biurowych,
  • bezpośredni kontakt z klientami odwiedzającymi biuro,
  • prowadzenie repertorium,
  • archiwizacja spraw,
  • prowadzenie ewidencji klientów stałych i rozrachunków,


KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH
MACIEJ POHL
MARTA KOZŁOWSKA
ul. Staromiejska 29
84-300 LĘBORK
tel. / fax (59) 8623 - 130
lub 519 183 432
godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
9.00 - 17.00