prawnik Lębork

W 1999 roku bezpośrednio po wpisaniu Macieja Pohl na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie i uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, powstał pomysł utworzenia podmiotu, który w ramach podstawowego zakresu świadczonych usług pomocy prawnej będzie oferował potencjalnym klientom możliwość kompleksowej ochrony prawnej, co zmaterializowało się wiosną 2000 roku otwarciem Kancelarii z siedzibą w Lęborku przy ul. Staromiejskiej numer 29.

Początkowo samodzielnie radca prawny Maciej Pohl rozpoczął świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych, rozszerzając następnie zespół o kolejne osoby, do którego to zespołu jeszcze jako student prawa dołączyła Marta Kozłowska, która obecnie już jako radca prawny wspólnie kontynuuje profil działalności kancelarii.

Obecnie kancelaria składa się z kilkuosobowego zespołu prawników o wieloletnim doświadczeniu, świadcząc pomoc prawną dla osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni w tym spółdzielni mieszkaniowych jak również jednostek budżetowych, współpracując w tym zakresie z doradcą podatkowym oraz biurem rachunkowym tak, aby zapewnić klientom kompleksową pomoc prawną w rozstrzyganiu nurtujących ich problemów. Współpracujemy również z radcami prawnym na terytorium całego kraju co pozwala nam świadczyć pomoc prawną w sądach powszechnych bez względu na terytorialną kognicję ich działania z uwagi na możliwość zapewnienia pełnomocników substytucyjnych, którzy z naszego umocowania świadczą pomoc prawną dla naszych mocodawców w sytuacjach, w których nasza osobista obecność nie jest możliwa z przyczyn kolizji terminów tak aby klienci nie musieli samodzielnie występować przed sądami, które powierzyli kancelarii do prowadzenia.

Do grona naszych Klientów należą zarówno podmioty krajowe, jak również spółki z kapitałem zagranicznym. W związku z tym, iż zachowanie pełnej dyskrecji jest jedną z podstawowych zasad jakimi się kierujemy, dane naszych Klientów nie są publicznie dostępne. Założeniem naszym jest identyfikowanie się z potrzebami naszych Klientów celem dostosowania się do indywidualnych preferencji każdego z nich, aby w sposób dynamiczny zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zasadami Etyki Zawodowej zapewnić kompleksową obsługę prawną.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług kancelarii.


KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH
MACIEJ POHL
MARTA KOZŁOWSKA
ul. Staromiejska 29
84-300 LĘBORK
tel. / fax (59) 8623 - 130
lub 519 183 432
godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
9.00 - 17.00