Radca Prawny nr SŁ – 248

  • Ukończył Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji – Kierunku Prawo w dniu 21 marca 1995 roku uzyskując tytuł magistra prawa. Pracę magisterską napisał w Katedrze Prawa Finansowego pod tytułem „Kredyty obrotowe na pozarolniczą działalność gospodarczą”
  • Bezpośrednio po zakończeniu studiów uczęszczał na Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, które ukończył 20 stycznia 1996 roku.
  • Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie i dnia 2 listopada 1999 roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod numerem SŁ – 248.
  • Brał udział w latach 2010 i 2011 w Akcji Niebieski Parasol organizowanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych, udzielając porad prawnych pro bono.
  • Dnia 21 września 2012 roku został uhonorowany medalem z okazji XXX – lecia zawodu radcy prawnego.
  • Członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Koszalinie w latach 2007-2010, 2010-2013, 2013-2016 oraz obecnie na lata 2020-2024.
  • Delegat na Krajowy Zjazd Radców Prawnych z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie w latach 2007-2010, 2010-2013, 2013-2016, 2016-2020 oraz obecnie na lata 2020-2024.
  • Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych w latach 2016-2020 oraz obecnie na lata 2020-2024.

             


KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH
MACIEJ POHL
MARTA KOZŁOWSKA
ul. Staromiejska 29
84-300 LĘBORK
tel. / fax (59) 8623 - 130
lub 519 183 432
godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku
9.00 - 17.00